[]


صفحات ویژه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی (روزنامه اعتماد ـ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷)

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی

منبع: روزنامه اعتماد
تاریخ :۳۰ خرداد ۱۳۹۷

 

روزنامه اعتماد به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی، صفحات ویژه‌ای را به او اختصاص داده است. مقالات مندرج در این شماره عبارتند از؛

«اکنون، ما و شریعتی، در ضرورت عرفان، برابری و آزادی»؛ دکتر هاشم آقاجری

« همیشه دکتر»؛ محسن آزموده

«شریعتی نه خودی است نه غیر خودی»؛محمود عظیم آبادی

photo_2018-06-24_14-26-26

pdf.شریعتی نه خودی است نه غیر خودی

pdf.اکنون، ما و شریعتی

pdf.همیشه دکترنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 24, 2018 299 بازدید       [facebook]