[]


ویژه‌نامه‌ی روزنامه «شرق» ( آذر ۱۳۹۲)

سیمای شریعتی

مجادله پایدار حامیان جدی با منتقدان راسخ

منبع: ضمیمه روزنامه شرق

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۲

 

ضمیمه رونامه شرق با یادداشت فضل الله صلواتی تحت عنوان « مردی برای همه زمان‌ها» آغاز می‌شود. این ضمیمه که به مناسبت تولد هشتاد سالگی شریعتی و با دبیری محمد صادقی به چاپ رسیده است، شامل این مقالات است:

من کدام است؟ شاندل یا شریعتی: سوسن شریعتی، شریعتی تاریخ مارا تحریف می‌کرد: مصطفی ملکیان، علی شریعتی به نیازهای یک نسل پاسخ می‌داد: احسان شریعتی، شریعتی بر بام بلند ایدئولوژی: محمد حسن علیپور،از فرهنگ تا ایدئولوژی – از علم تا تکلیف: محسن قانع بصیری، هنوز هم با او هم سفرم:‌فاطمه صدر عاملی، شریعتی در تهران دود: مسیح اسماعیلی، شریعتی آن سوی آبها: نازنین اردو بازارچی، دین و حیات جمعی: مقایسه اندیشه هابرماس و شریعتی:‌معصومه بهرام، مدرنیته ژاپنی، شریعتی بحران خاور میانه: هیده کو ساکورای، درنگی بر داستان « در باغ آبسرواتوار» سرگردانی در ازدحام تنهایان: فرناز خطیبی.

 

دریافت فایل پی‌دی‌اف ضمیمه روزنامه شرقنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 28, 2018 754 بازدید       [facebook]