[]


سخنی چند با آقای علی شریعتی؛ شیخ قاسم اسلامی (۱۳۵۰)

سخنی چند با آقای علی شریعتی

نویسنده: شیخ قاسم اسلامی

بی‌نا، چاپ ۱۳۵۰

 

پی‌دی‌اف کتاب سخنی چند با آقای شریعتی

1 025

شیخ قاسم اسلامی، روحانی اهل منبر در تهران بیشترین ردیه نویسی را علیه شریعتی طی سال های دهه پنجاه  داشته است . بنا بر گفته محمد اسفندیاری، پژوهش‌گر دینی: «شیخ قاسم اسلامی یازده کتاب در رد شریعتی نوشته است».( کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی، انتشارات صحیفه خرد-قم ـ ۱۳۹۰ ـ ویرایش دوم ـ ص ۱۳) شیخ قاسم اسلامی کمی پس از انقلاب توسط گروه فرقان ترور شد. شریعتی در درس هشتم اسلام‌شناسی به شیخ قاسم اسلامی و رفتار او در برابر آثارش اشاره می کند.

این کتاب ها عبارتند از:

  • سخنی چند با آقای علی شریعتی (۱۳۵۱)
  • غوغای نافرجام :پاسخ به سوالات و انتقادات میزگرد (۱۳۵۱)
  • تشیع یا مکتب نهایی انسان ها (۱۳۵۲)
  • پدر، مادر، پوزش می طلبیم (۱۳۵۲)
  • نبرد با شایعه سازی (۱۳۵۳)
  • خرد داوری کند (۱۳۵۶)
  • شفاعت (۱۳۵۷)
  • روحانیت (۱۳۵۸)
  • وسواس خناس (۱۳۵۹)


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 10, 2015 2246 بازدید       [facebook]