[]


پرونده ویژه‌ی مجله «فرهنگ امروز» (مهر ۱۳۹۶)

فرهنگ امروز

پدر خوانده

منبع: مجله فرهنگ امروز (شماره ۱۹)

تاریخ: مهر ۱۳۹۶

 

شماره نوزدهم مجله فرهنگ امروز پرونده‌ای را به نام « پدرخوانده» اختصاص داده که در آن به بررسی تاثیر گذاری انقلاب اکتبر بر روشنفکری ایران می پردازد در اینجا شریعتی نیز یکی از روشنفکرانیست که در این رسته قرار گرفته است. نویسندگان این پرونده عبارتند از : محسن حکیمی ، منوچهر آشتیانی، مازیار بهروز، مشیت علایی و …



نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 4, 2017 686 بازدید       [facebook]