Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


بیست و نهمین سالگرد شهادت شریعتی (حسینیه ارشاد ـ ۲۹ خرداد ۱۳۸۵)

 

بیست و نهمین سالگرد شهادت شریعتی در حسینیه ارشاد

مکان: حسینیه ارشاد
زمان: خرداد ۱۳۸۵

 

بیست و نهمین سالگرد مراسم بزرگداشت شریعتی در حسینیه ارشاد برگزار شد. سخنرانان این مراسم سوسن شریعتی، رضا علیجانی و هاشم آقاجری بودند. سوسن شریعتی تحت عنوان «بازگشت به خویش،عصیان علیه خویش» سخنرانی کرد. رضا علیجانی  به «بررسی نظریه امت و امامت» پرداخت و هاشم آقاجری در باره «عدالت در اندیشه شریعتی» سخن گفت.

در این مراسم که با حضور گرم و گسترده دوستداران شریعتی و چهره‌های فرهنگی و نواندیشان دینی تشکیل شد، رضا علیجانی اولین سخنران این مراسم «بررسی نظریه امت و امامت »را موضوع سخنرانی خود قرار داده بود و از ضرورت بازاندیشی فرارونده اندیشه شریعتی پس از سی سال سخن گفت. علیجانی با طرح این نظر که نواندیشی مذهبی در جامعه کنونی ما متکثر است و رویکردها و نحله های گوناگونی را در برمیگیرد گفت که او پروژه عملی و پارادایم فکری شریعتی را برتر از دیگر نحله ها و رویکردهای روشنفکری مذهبی میداند. علیجانی، «انسان شناسی چند ساحتی»، «نگاه وجودی و اجتماعی به مذهب»، «دموکراسی فراگیر( سوسیال دموکراسی)»، «نقد استعلایی سنت»، «تئوری  معطوف  به تغییر و نقد قدرت»، «نقد استعلایی مدرنیته برپایه انسان شناسی» و «نقد سلطه جهانی بر اساس هویت و منافع  ملی»،  «نگاه دیالکتیکی به پدیده های اجتماعی» و «نگاه هرمنوتیکی به دین» را از امهات و هسته سخت اندیشه شریعتی دانست.

 سوسن شریعتی سخن خود را اینچنین آغاز کرد:«یکی از وجوه تراژیک سرنوشت آراء و عقاید شریعتی همین شناخته شدگی است. شناخته شدگی ای که در بسیاری از اوقات بیشتر معطوف به نام اوست و بی ربط به خود اندیشه می ماند. شریعتی جزو نادر متفکرینی است که در زمان حیات خود این شهرت و محبوبیت را تجربه کرد اما با این وجود می بینیم که خود او در نوشته های زیادی از این شناخته شدگی و شهرت گله دارد و دلیل آن را مهجور ماندن اندیشه هایش می داند. آنچه امروز ضروری است در نتیجه بازسازی تصویری است که قادر باشد شهرت را به کنار زده تا جا برای شناخت اندیشه ها باز شود.» تز بازگشت به خویش به گفته سوسن شریعتی یکی از همان تزهای مشهور و ناشناخته شریعتی است و نیازمند معرفی و بررسی دوباره است:«خویشتن در نگاه شریعتی خویشتنی است نه تخته بند دیروز و نوستالژیک بلکه خویشتنی است که با تکیه بر شناخت از خویشی دیروزی و تاریخی باید ابداع شود و ساخته شود. خویشتنی است در گفتگو با دیگری و گشوده به سوس امر نو.»

«عدالت در اندیشه شریعتی» نام سخنرانی هاشم آقاجری در این مراسم بود. هاشم آقاجری پس از تشریح سیر تاریخی مفهوم عدالت در کلام پیامبران گفت: «شریعتی نقاد همه مدل ها و گفتمان قدیم و جدید عدالت، از منظر روشنفکری اسلامی بود. شریعتی نظریه عدالت خود را نه به صورت مجرد و صرفا به مثابه یک نظریه اقتصادی یا اجتماعی بلکه در متن جهان بینی  انسان شناسی و در ربط با رهایی اصیل بشری و با تکیه بر آموزه های قرآن، سنت و عترت مطرح کرد و کوشید تا از تناقض ها و تعارضات ساختگی میان عدالت و آزادی، عدالت و شکوفایی، عدالت و دموکراسی فراتر رود.» هاشم آقاجری در پایان سخن گفت:«روشنفکر دینی باید این پروژه را به صورا مشخص و روزآمد به عنوان یک جریان سوسیالیستی دموکراتیک معنوی مطرح کرده و در جامعه گسترش دهد.»

منبع: روزنامه شرق (۳۱ خرداد ۱۳۸۵)
  • photo_2017-05-31_14-00-04
  • photo_2017-05-31_14-00-11


≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 30, 2017 1345 بازدید       [facebook]