[]


«انسان مسلمان و مسائل جهان اول»؛ بی‌نام (کیهان ـ ۲۹ خرداد ۱۳۵۶)

 

انسان مسلمان و مسائل جهان اول

منبع: روزنامه کیهان

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۵۶

روزنامه کیهان در روز شهادت دکتر شریعتی دو مقاله به نام‌های «انسان مسلمان و مسائل جهان امروز» و «دکتر شریعتی سفری طولانی که مقصد ان بازگشت به خویش بود» بدون نام به چاپ رسانده است.



نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 9, 2017 486 بازدید       [facebook]