[]


مراسم دومین سالگرد شهادت شریعتی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ـ ۲۹ خرداد ۱۳۵۸)

مراسم سالروز شهادت دکتر علی شریعتی مشهد

منبع: روزنامه خراسان

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۵۸


به مناسبت بزرگداشت سالروز شهادت دکتر شریعتی روز ۲۹ خردادماه ۱۳۵۸ سه شنبه ساعت چهار بعد از ظهر گرد همآیی در باشگاه سابق دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد. در این گردهمآیی آقای طبا طبایی معاونت وزارت کشور به سخنرانی پرداخت و از مجاهدت‌ها و خلق و خوی شریعتی سخن گفت ، در انتها اعلام کرد که به این مناسبت دانشکده ادبیات و علوم انسانی به نام دکتر علی شریعتی نامگذاری خواهد شد . سخنران بعدی خانم دکتر پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی سخنرانی کرد و از دانشجویان خواست که راه شریعتی را ادامه دهند. در انتهای مراسم حضار متشکل از دانشجویان و مردم به سمت منزل استاد شریعتی به راه افتادند و در آنجا به سخنان احسان شریعتی گوش سپردند.

ساعت ۴:۳۰ روز گذشته مراسم سخنرانی بیاد معلم شهید دکتر علی شریعتی در تالار دانشکده ادبیات مشهد انجام شد. در شروع جلسه پس از تلاوت کلام‌الله مجید یکی از اعضا دانشکده مزبوردرباره فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر مجاهد شهید راه حق و آزادی (دکتر علی شریعتی) در زمان حیات سخنانی ایراد کرده و سپس دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به نام وی یعنی دانشکده دکتر علی شریعتی نام‌گذاری کرد.

بدنبال آن خانم پوران شریعت رضوی همسر شهید دکتر علی شریعتی پشت تریبون قرار گرفت و پس از قدردانی از تمام دانشجویان سخنانی درباره آن مجاهد بزرگ ایراد کرد. خانم شریعتی ضمن یادآوری مبارزات قهرمانانه و خستگی‌ناپذیر همسر خود در زمان طاغوت با دو چهره استبداد و استثمار (ارتجاع و امپریالیسم) و همچنین مبارزات خلق قهرمان ایران در راه به ثمر رسانیدن انقلاب خود سخنانی بیان داشت و اضافه نمود که در این راه مبارزان راه آزادی و دانشجویان و همه خلق‌های مستضعف خون داده‌اند تا آن دیکتاتور خون‌آشام را که جوان‌های مبارز ما را در زندان‌های مخوف اوین و دیگر شکنجه‌گاه‌ها به بند می‌کشید و صدای حق‌طلبانه آنان را در گلو خفه می‌کرد سرنگون سازند. وی از همه مردم ایران خواست تا این صدای حق و آزادی را که در طول زمان باید استمرار داشته باشد همیشه آزاد نگاه‌دارند و از هر عاملی که باعث خفقان می‌شود جلوگیری کنند. همسر دکتر علی شریعتی از تمام خواهران و برادران خواست تا راه علی را بپویند.

پس از اتمام این جلسه گروه کثیری از دانشجویان و مردم در تظاهرات و راه‌پیمائی بهمین مناسبت شرکت کردند و بسوی منزل استاد محمدتقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی رفتند تا به سخنرانی احسان شریعتی پسر معلم شهید و اعلام قطع‌نامه گوش فرادهند.    

روزنامه خراساننویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2017 954 بازدید       [facebook]