Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


اطلاعیه‌ی طلاب مدرسه‌ی شیخ عبدالحسین (تیر ۱۳۵۶)

اطلاعیه‌ی طلاب مدرسه‌ی شیخ عبدالحسین

به مناسبت شهادت علی شریعتی 

تاریخ: تیر ۱۳۵۶

بیاد مهاجر بزرگ دکتر شریعتی

فریادی که در سالهای سیاه دیکتاتوری و جهل و فریب کائنات رژیم معدوم و نیز ارکان ارتجاع را به لرزه انداخت پیام آگاهی بخش شورشگری علوی بود که برای مبارزه با اختناق و ارتجاع بهترین دژ را برگزیده ، دژ ایدئولوژی و عقیده .

رسالتی را که شهید دکتر علی شریعتی همه زندگی خود را در راه به ثمر رسانیدن آن مایه گذاشت رسالت تجدید بنای اسلام مکتب بود . ما در آن سالها شاهد بودیم که چگونه ارتجاع از بوجود آمدن حسینیه ارشاد بر خود میلرزید و چگونه گروهی با توطئه سکوت معلم بزرگ ما را تنها می گذاشتند و به خیال خام خود از انتشار تفکر و اندیشه او جلو میگرفتند ولی چه بسا ما در آن شرائط نمیتوانستیم همه ابعاد کار معلم بزرگمان را ببینیم و دریابیم .

هنوز زمان زیادی نگذشته بود که دیدیم فریاد این انقلابی جز دیگر فریادهاست . فریاد او آشناست ، فریاد او پیام است و ایدئولوژی و مکتب ، فریادش بازگشت به همه عزتها و آگاهی ها و مایه های فرهنگی خودمان است و خلاصه در یک جمله فریادش بازگشت به خویشتن اسلامی خویش ، به اسلام راستین و تشیع علوی و علم و عالم متعهد و مسئول ، طنین این فریاد برای همه پاسداران ارتجاع و عقب ماندگی و جهالت و نیرنگ و در رأس آن رژیم کثیف گذشته بسی مهیب و سهمگین بود . در آن وقت که رژیم سابق توانسته بود در جبهه های مختلف مخالفین خود را یا سرکوب کند و یا به سکوت بکشاند و یا متهم کند و لجن مال سازد معلم شهید ما فریاد برمیدارد که ای توده های تحت ستم و ای روشنفکران دردمند و متعهد و ای عالمان و روحانیان مترقی و مبارز اگر خواهان استقلال و آزادی و عزت و پیشرفت هستیم بیائیم و به اسلام روی آوریم ، بیائیم به اسلام راستین تکیه کنیم و براساس اسلام و تشیع علوی دست به ایجاد جبهه واحد ضد دیکتانوری بزنیم . معلم کبیر ما شعار جبهه واحد ضد دبکتانوری را به همین گونه و با همین جمله بیان نکرد زیرا اینگونه شعارها بسیار طرح شده بود و هیچ تاثیری و موجی ایجاد نکرده بود و نمی توانست ایجاد کند ، این شعار چیزی بود که خود به خود از درون ما به محتوای آگاهیبخش پیام معلم بزرگ میجوشید ، پیامی ایدئولوژیک که میتوانست و دیدیم که توانست غنی ترین مایه برای تغذیه جنبش ضد دیکتاتوری خلق ما باشد .

اسلام مکتب و طرح فرهنگ انقلابی تشیع راستین و معرفی و توضیح نقش روحانیت مترقی بعنوان عالمان متعهد دین که نه بعنوان شغل و کار روزمره  بلکه بعنوان ادامه دهندگان راه پیامبران و امامان مسئول تمام رخدادها و جریانات زمان خویشند همه این مضامین که هسته اصلی محتوای پیام شهید شاهد ما را تشکیل میداد بزرگترین عامل بسیج ایدئولوژیک  – سیاسی خلق ما علیه استبداد و اختناق شاه شد .

و اینک نیز که دیو پلید استبداد از پای درآمده است و ما به سازندگی و تلاش برای انقلاب اجتماعی – فرهنگی میپردازیم ادامه راه معلم بزرگ دکتر شریعتی میتواند و باید غنابخش انقلاب فرهنگی ما باشد .

در این سالروز شهادت آن مهاجر بزرگ ادامه راهش را وظیفه همه مسلمانان متعهد میدانیم .

 طلاب مدرسه شیخ عبدالحسین≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 25, 2015 1476 بازدید       [facebook]