[]

اشخاص در آثار دکتر شریعتی | قاسم میرآخوری، حیدر شجاعی (۱۳۷۵)

006

اشخاص در آثار دکتر شریعتی

نویسندگان: قاسم میرآخوری – حیدر شجاعی؛ تهران، نشر فردوس؛ چاپ اول ۱۳۷۵؛ ۷۹۵صفحه رقعی.

(بیشتر…)

شریعتی در نگاه مطبوعات | قاسم میرآخوری، حیدر شجاعی (۱۳۷۵)

شريعتی در نگاه مطبوعات (دو جلدی)

جلد اول: از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰  |  جلد دوم: از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸
به كوشش قاسم ميرآخوری و حيدر شجاعی، انتشارات قلم ـ چاپ اول ١٣٧۵ در ۴٠٠٠ نسخه، ۴۶٨ صفحه

 

داستان‌های معلم شهید دکتر علی شریعتی | محمد باقر نجف زاده بارفروش (۱۳۷۴)

1 004

داستانهای معلم شهید دکتر علی شریعتی

نویسنده: محمد باقر نجف زاده بار فروش؛ تهران، نشر صریر قلم، چاپ اول ۱۳۷۴، قطع رقعی ص ۱۶۴

(بیشتر…)

فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی | محمدعلی زکریایی (۱۳۷۴)

 1 015

فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی

اندیشه موضوعی دکتر علی شریعتی‌

نویسنده: محمدعلی زکریایی با مقدمه‌ی حسین کچوئیان؛ تهران، انتشارات الهام، چاپ اول ، دو جلد 1374؛ 520 صفحه جلد یک ،400 صفحه دوجلد ، رقعی.

(بیشتر…)

ویژه‌نامه هجدهمین سالگرد (۱۳۷۴)

722-small-thu

ویژه‌نامه هجدهمین سالگرد

خرداد 1374، ویژه نامه هجدهمین سالگرد.

ویژه نامه pdf

(بیشتر…)

پیغام زخم | پرویز خرسند (۱۳۷۳)

1 019

 پیغام زخم

نویسنده: پرویز خرسند؛ تهران نشر، نقطه، چاپ، اول 1373، 214 صفحه رقعی.

(بیشتر…)

پوستین وارونه | حسین رزمجو (۱۳۷۳)

004

پوستین وارونه

نویسنده: حسین رزمجو؛ تهران، انتشارات آوای نور، چاپ اول ۱۳۷۳ ، ۳۰۲ صفحه رقعی .

(بیشتر…)

شریعتی و سیاست‌زدگی | بیژن عبدالکریمی (۱۳۷۳)

 scan0052

شریعتی و سیاست‌زدگی

نویسنده: بیژن عبدالکریمی؛ نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول 1373 تهران. شامل 45 صفحه رقعی.

(بیشتر…)

ویژه‌نامه شانزدهمین سالگرد ـ میعاد با ابراهیم (۱۳۷۲)

 Miaad-ba-Ali1

ویژه‌نامه شانزدهمین سالگرد

میعاد با علی

منتشرشده در خردادماه 1372.

ویژه نامه pdf

(بیشتر…)

فعالیتهای سیاسی | غلامرضا نجاتی (۱۳۷۱)

139471

فعالیتهای سیاسی

در کتاب «تاریخ بیست و پنج‏ساله ایران»

نویسنده: غلامرضا نجاتی؛ تهران، نشر رسا، چاپ اول ۱۳۷۱، ج 1، ص 478

در این جا فصلی از کتاب فوق را آورده‌ایم به این تفاوت که  عنوان مقاله از ماست.

(بیشتر…)