[]

اولین ترجمه از اثر شریعتی به زبان انگلیسی کتاب «سیمای محمد» است که در سال ۱۹۷۱ توسط عبدالعزیز ساشادینا (شاگرد شریعتی در دهه‌ی ۱۳۴۰ و استاد حال حاضر مطالعات اسلامی ویرجینیا) صورت می‌گیرد. ترجمه‌ی آثار شریعتی با انقلاب ایران سرعت بیشتری گرفت. ابتدا ابتكار اين ترجمه‌ها بر عهده بنياد فرهنگي شريعتي بود و با نظارت همسر دكتر شريعتي، خانم دكتر پوران شريعت رضوي و با همكاری خانم لاله بختياری صورت می‌گرفت. برخي از آثار نيز توسط دانشجويان اسلامي مقيم امريكا (تگزاس) در همان سال‌ها به چاپ رسيد. (به عنوان مثال ترجمه‌ی «چه باید کرد؟» توسط فرهنگ رجایی) حامد الگار نیز یکی از مترجمین آثار شریعتی در همان سال‌ها است. روند ترجمه آثار شريعتي به زبان انگليسي تقريبا از دهه شصت-هفتاد متوقف ماند اگرچه برخي از اين عناوين ترجمه شده، طي اين سال ها بارها و توسط انتشاراتي نه چندان مشهور به چاپ هاي دوباره رسيده اند و عمدتا فروش اينترنتی دارند. تا كنون سي و دو عنوان به زبان انگليسي ترجمه شده است.

وصايت و شورا ،(1979) Selection and/or Election

 

51kdx4j-zhL._SY445_QL70_

Selection and/or Election

وصايت و شورا

Ali Shariati

Translated: Ali Asghar Ghassemy

Ed:Hoseiniyeh Ershad, tehran,1979

آري ، اينچنين بود اي برادر! ، (1979) Yes, brother!That’s the way it was

 

 

Yes, brother!That’s the way it was

آري ، اينچنين بود اي برادر!

Ali Shariati

Translated:Nader Assef

Ed:Shariati Fondation,Tehran,1979

روش شناخت اسلام ، An approach to the understanding of Islam

 

روش شناخت اسلام آ۱

 

An approach to the understanding of Islam

 روش  شناخت  اسلام

Ali Shariati

Translated:venus kaivantash

Ed: Shariati Fondation, teheran

انتظار، مذهب اعتراض،(1991) A waiting the religion of protest

 

 

 

A waiting the religion of protest

انتظار، مذهب اعتراض

Ali Shariati

Translated:Shahyar saadat

Ed: Sohof publications, Tehran,1991

شهادت، (1986) Martyrdom:arise and bear witness

 

 

Martyrdom:arise and bear witness

شهادت

Ali Shariati

Translated: Ali Asghar Ghassemy

Ed: The Ministry of Islamic Guidance the Islamic republic of Iran, 1986

به سر عقل آمدن سرمايه داري (1981) Capitalism Wakes Up?!

 

برسری۱

 

Capitalism Wakes Up?!

به سر عقل آمدن سرمايه داري

Ali Shariati

Translated by: Mahmoud Mohsen

Ed: The Ministry of Islamic Guidance

Mars, 1981

چه بايد كرد؟ (1980) What is to be done

 

 

 

What is to be done

چه بايد كرد؟ با مقدمه ای از جان.ل. اسپوزیتو

Ali Shariati

Translated: Farhang rajaee

Ed: The institute for research and islamic studies, Huston,Texas,1980

هنر در انتظار موعود، (1980) Art, awaiting the saviour

 

 

Art, awaiting the saviour

هنر در انتظار موعود

Ali shariati

Translated: Homa Fardjadi

Ed: Free Islamic litteratures, USA, 1980

(1978) Islamic view of man

 

 

 

Islamic view of man

Ali Shariati

Translated:A.A.Rasti

Ed: Free Islamic Litteratures incorporated,U.S.A, Ohio,1978

حج، (1977) Hajj

 

 

 

Hajj

حج

Ali Shariati

Translated:somayyah & yaser

Ed: Free Islamic litteratures incorporated, 1977