[]


هنر در انتظار موعود، (1980) Art, awaiting the saviour

 

 

Art, awaiting the saviour

هنر در انتظار موعود

Ali shariati

Translated: Homa Fardjadi

Ed: Free Islamic litteratures, USA, 1980نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 17, 2017 294 بازدید       [facebook]