[]
5


وقتی کراوات دکتر شریعتی مشکل ساز می‌شود (۳۰ مهر ۱۳۹۷)

حذف کراوات از تندیس دکتر شریعتی در دانشگاه فرهنگیان ساری

دانشگاه فرهنگیان ساری که نام پردیس دکتر شریعتی نیز برخود دارد در مهر ماه ۱۳۹۷تندیسی از او  را نیز در ورودی دانشگاه نصب می‌کند. نصب این تندیس به دلیل داشتن کراوات ظاهرأ تذکرات مدیریتی را به دنبال داشته که منجربه حذف کراوات از مجسمه شده است.*

(بیشتر…)