[]


تحقیق در اندیشه و تفکرات علی شریعتی | پروفسور وانگ جه جوانگ | ۱۳۹۵/۲۰۱۶

photo_2017-02-18_11-48-03

تحقیق در اندیشه و تفکرات علی شریعتی

پروفسور وانگ جه جوانگ

انتشارات خلق نینگ شیا ک

 

اثر جدید پروفسور وانگ جه جوانگ استاد دانشگاه خه فی، مرکز استان آنخویی، در نزدیکی شهر شانگهای چین است؛ پروفسور جوانگ استاد جامعه شناسی و تاریخ در دانشگاه خه فی، و یکی از جامعه شناسان مبرز در چین است که در حوزه اندیشه ایرانی نیز کار کرده است. پروفسور جوانگ کتابی درباه علی شریعتی با عنوان “تحقیق در اندیشه و تفکرات علی شریعتی” به چاپ رسانده است توسط انتشارات خلق نینگ شیا ك. او در این کتاب اظهار مي‌دارد که شریعتی یکی از پر نفوذترین جامعه شناسان ایرانی است که در سطح جهانی مطرح گشته است و آثار او در سالهای آینده مرزهای کشورهای دیگر را نیز در خواهد نوردید. این کتاب به زودی توسط دکتر عادل خانی به فارسی ترجمه خواهد شد.

منبع: كانال دكتر ج. ميرينویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 18, 2017 1193 بازدید       [facebook]