[]


مجموعه برداشتهای دکتر علی شریعتی از قرآن و سنت؛ میلاد اعظمی مرام (۱۳۹۴)

011

مجموعه برداشتهای دکتر علی شریعتی از قرآن و سنت

نویسنده:میلاد اعظمی مرام؛ تهران، نشر اطلاعات، چاپ اول ۱۳۹۴، ۷۱۲ص وزیری.

 

این کتاب به منظور گردآوری برداشتهای دکتر شریعتی و نوع الهام پذیری او از قرآن به چاپ رسیده است. نویسنده در این گردآوری با توجه به اعتقاد شریعتی مبنی بر اینکه برای فهم درست قرآن باید به حدیث،روایات، تاریخ، سیره پیغمبر و سیره ائمه آشنایی کامل داشت ، دو بخش با نام سنت پیامبر و سنت حضرت علی را به کتاب افزوده است.در نتیجه کتاب شامل سه فصل : فصل اول قرآن؛ فصل دوم سنت پیامبر و فصل سوم سنت حضرت علی است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 24, 2016 1282 بازدید       [facebook]