[]


نیایش؛ الکسیس کارل (۱۳۳۹)

نیایش

با سفر به فرانسه در سال ۱۳۳۷، شریعتی به قصد تقویت زبان و نیز به دلیل شناخت قبلی از آثار الکسیس کارل، کتاب «نیایش» او را ترجمه می‌کند. (از الکسیس کارل کتاب انسان کامل قبلا به فارسی ترجمه شده بوده است.) این اثر در سال ۱۳۳۹ برای اولین بار در ایران به چاپ می رسد.

 

چاپ اول ۱۳۳۹

این کتاب توسط انجمن اسلامی خراسان برای اولین بار به چاپ رسید .

 

چاپ دوم ۱۳۴۶

چاپ دوم این ترجمه توسط شرکت سهامی انتشار در سال ۱۳۴۶ با مقدمه مهندس مهدی بازرگان انجام شد .
280-104-1389-7-11-12-42-29-84CAنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 22, 2015 4426 بازدید       [facebook]