[]


اشک قلم زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی | بیژن کرجالیان چایجانی (۱۳۷۹)

003

اشک قلم

زندگینامه معلم انقلاب زنده یاد دکتر علی شریعتی

نویسنده: بیژن کرجالیان چایجانی،؛ تهران، نشر دامینه، چاپ اول ۱۳۷۹، ۹۵ص رقعی.

این کتاب توسط بیژن کرجالیان چایجانی به منظر آشنایی جوانان با زندگی و شخصیت شریعتی نگشاشته شده است. این نگارش را نویسنده مدیون حضور ریاست جمهوری آقای خاتمی می‌داند که روشنایی و آزادی را به همراه آورده و به او این امکان را داده که بدون هیچگونه بیم و تهدید و ارعاب به شریعتی بپردازد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 10, 2016 1239 بازدید       [facebook]