[]


روشنفکری و اندیشه دینی | دکتر غلامعباس توسلی (۱۳۷۹)

001

روشنفکری و اندیشه دینی

رهیافت جامعه شناختی به آثار و اندیشه دکتر علی شریعتی(مجموعه مقالات)

نویسنده: دکتر غلامعباس توسلی؛ تهران نشر قلم، چاپ اول ۱۳۷۹، ۴۶۹ص رقعی.

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی است که به صورت سخنرانی یا مقاله در مجامع دانشجویی و دانشگاهی و یا سالگرد شریعتی توسط نویسنده ارايه شده‌اند، این مقالات به گفته نویسنده هر چند که دارای هدف مشخص و معنی هستند اما میان شیوه کار و مشی شریعتی با این مقالات پیوستگی و ارتباط نزدیک وجود دارد. بخش اول کتاب به مقاله‌ای اختصاص دارد که به شرح مختصر زندگی و تحلیلی جامع از اندیشه شریعتی می‌پردازد. بعدها این مقاله همراه چند مقاله دیگر توسط حامد الگار استاد دانشگاه برکلی آمریکا به انگلیسی ترجمه شد و به نام «درباره جامعه شناسی اسلام» در همان دانشگاه به چاپ رسید و پس از مدتی به زبانهای عربی و اسپانیایی نیز چاپ شد.
مقالات بعدی با نقش دکتر به عنوان آغازگر «انقلاب فرهنگی» آغاز و به روش علمی دکتر و تکیه او برتاریخ و دیدگاهش نسبت به نهضت و نهاد و… خاتمه یافت .

بخش دوم کتاب مجموعه سخنرانیهای است که عمدتا در باره دین و جامعه و فلسفه تاریخ پرداخته است و آخرین مقاله بحثی است در مورد مدینه فاضله بونصر فارابی .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 10, 2016 1038 بازدید       [facebook]