[]


بیشگامان نیک سرشتی-شریعتی دیگر | حسین قنبری (۱۳۷۹)

005

 بیشگامان نیک سرشتی-شریعتی دیگر

نویسنده: حسین قنبری(شاهین)؛ تهران، نشر آفرینش، چاپ اول ۱۳۷۹، ۳۲۸ص وزیری.

نویسنده با طرح گفتگوهای تمدنها از سوی ایران به جهانیان، کتاب را به جهت شناساندن اندیشمندان ایرانی در قالب پیشگامان نیک سرشتی، به نسل جدید ایرانی ارائه می‌کند تا در این گفتگو مسلح به نظریات اندیشمندانی هم چون شریعتی باشند . کتاب شامل هفت بخش است بخش اول مروریست بر زندگی علی شریعتی  بخش دوم تا هفتم با عناونی همچون جهان بینی، عرفان، رابطه ملیت و مذهب، طریقت انسان شدن آدمی، نگاهی به تاریخ فردا، چه باید کرد؟ گذریست بر اندیشه او .

 

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 27, 2016 1374 بازدید       [facebook]