[]


زیر سقف اعتقاد؛ حسن محدثی ( ۱۳۸۹)

003

زیر سقف اعتقاد

بنیادهای ماقبل انتقادی اندیشه شریعتی

نویسنده: حسن محدثی؛ انتشارات فرهنگ و اندیشه، چاپ اول ۱۳۸۹، ۲۲۸ ص رقعی.

نویسنده با نگاهی انتقادی به آثار شریعتی او را از مفسران ایدئولوژیک دین می‌داند که با تفسیری نو آن را به عرصه معنایی دیگری وارد می‌کند، اندیشه شریعتی را فاقد نگاهی جامعه‌شناسانه به دین می‌داند و بلکه آن را برخاسته از نگاهی معتقدانه و اعتقادی به دین می‌داند که امکان پرسش از دین را منتفی و گاه تفسیری تحریف شده از آن ارایه می‌دهد .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 26, 2016 1411 بازدید       [facebook]