[]


از دل کویرم؛ علی دژاکام (۱۳۸۸)

از دل کویرم

(زندگی خودنوشت شریعتی بر اساس آثار)

نویسنده: علی دژاکام؛ قم،نشر صحیفه خرد، چاپ ۱۳۸۸، ۳۱۶ص رقعی .

علی دژاکام در این کتاب زندگی نامه شریعتی را برای ممانعت از قالبزنی و قضاوت کردن در مورد وی به شیوه‌ای جدید نگاشته است، او کوشیده است زندگینامه شریعتی را از لابلای مکتوباتش استخراج کند و فهرست وار به شکل زندگینامه در یازده فصل به مخاطب ارائه دهد .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 22, 2016 1344 بازدید       [facebook]