[]


برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید | عبدالکریم شریعتی مزینانی (۱۳۷۹)

005

برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید

نویسنده: عبدالکریم شریعتی مزینانی؛ تهران، نشر سایه؛ چاپ اول ۱۳۷۹؛ ۱۵۹ صفحه رقعی.

کتاب حاضر اندیشه دکتر شریعتی را درمورد آیات قرآن مورد بررسی قرار داده و  از سوی دیگر  تفسیر شریعتی از آیات را با تفاسیر  مفسرین مطرح همچون آیت الله طباطبایی مورد قیاس قرار می‌دهد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 12, 2016 1004 بازدید       [facebook]