[]


فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی | عبدالرحیم قنوات (۱۳۷۹)

123-002

فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی

نویسنده: عبدالرحیم قنوات؛ مشهد ،نشر انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول ۱۳۷۹، ۱۹۱ صفحه رقعی.

در کتاب حاضر مبنای کار بجز عناوین اندکی که در این مجموعه نیامده است؛ مجموعه آثار به روز است.نظم و ترتیب این فهرست با نظم و ترتیب مجموعه آثار تفاوت دارد ،در این فهرست تک تک کتب، مقالات، متن درسها، سخنرانی‌ها، و نوشته‌های حتی کوتاه ولی مستقل نیز لحاظ شده است.ترتیب کار الفبایی است. ابتدا مشخصات کتابشناختی هر اثر آمده و به دنبال آن معرفی مجملی از اثر مورد نظرقرار گرفته است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2016 973 بازدید       [facebook]