[]


شریعتی و هایدگر؛ سید جواد میری (۱۳۹۵)

شریعتی و هایدگر

نویسنده: سید جواد میری؛ تهران ، نشر نقد فرهنگ؛ چاپ ۱۳۹۵، قطع رقعی ، ۱۳۲ صفحه

 

اثر حاضر می کوشد که اهمیت فهم شریعتی را از هایدگر مورد توجه قرار دهد. به اعتقاد نویسنده شریعتی از نادر متفکرینی است که از مقام سوژه به هایدگر می‌پردازد و از این حیث ایرانی را از مقام تقلید به  مقام تأمل  و  از موقعیت ابژه به موقعیت سوژه  ارتقاع می‌دهد و از این رو ست که شریعتی را در تاریخ تفکر ایرانی مهم می‌داند.
کتاب از چهار فصل با بخشهای متعدد تشکیل شده است، این فصلها عبارتند از:

فصل اول: ناهمزبانی و همدلی

فصل دوم: عقلانیت و علوم انسانی

فصل سوم: انسان بی خود

فصل چهارم: موقعیت انسانینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 18, 2016 1054 بازدید       [facebook]