Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


Jacques Berque ژاک برک (۱۹۱۰-۱۹۹۵)

467-550-1389-11-24-10-6-42-873C

Jacques Berque ژاک برک (۱۹۱۰-۱۹۹۵)

اسلام شناس و جامعه شناس فرانسوی

«و پروفسور برک که مذهب را نشانم داد که، از پشت عینک جامعه‌شناسی چگونه می‌توان دید و همین درس بزرگ موجب شد که صدها هزار دانستنی‌های بیهوده‌ای که در این‌جا آموخته بودم و به کارم نمی‌آمد، همه، ارجمند و به‌دردخور شد و چه داستان مفصلی است!»≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 13, 2016 2151 بازدید       [facebook]