[]


شریعتی در انقلاب

شریعتی در انقلاب

عکس‌هایی از دیوارها و از تظاهرات مردم در سال ۱۳۵۷.

 • 248-582-1389-11-26-11-23-14-5AAB
 • 248-581-1389-11-26-11-23-14-7C4F
 • 248-580-1389-11-26-11-23-14-7D55
 • 248-579-1389-11-26-11-23-14-9802
 • 248-578-1389-11-26-11-23-14-56D0
 • 248-577-1389-11-26-11-23-14-D7CC
 • 248-576-1389-11-26-11-23-14-CF9
 • 248-574-1389-11-26-11-23-14-ECE9
 • 248-573-1389-11-26-11-23-14-58D6
 • 248-572-1389-11-26-11-23-14-6701
 • 248-571-1389-11-26-11-23-14-99CE
 • 248-570-1389-11-26-11-23-14-4AD9
 • photo_2019-02-05_12-12-40
 • 248-569-1389-11-26-11-23-14-764D
 • 248-568-1389-11-26-11-23-14-434E
 • 248-567-1389-11-26-11-23-14-A14F
 • 248-566-1389-11-26-11-23-14-927C
 • 248-565-1389-11-26-11-23-14-FB11
 • 248-564-1389-11-26-11-23-14-DC0
 • 248-563-1389-11-26-11-23-14-AD0E
 • 248-562-1389-11-26-11-23-14-59B5
 • 248-561-1389-11-26-11-23-14-8602
 • 248-560-1389-11-26-11-23-14-6637
 • 248-559-1389-11-26-11-23-14-95E9
 • 248-558-1389-11-26-11-58-19-7A86
 • 248-557-1389-11-26-11-23-14-A00
 • 248-556-1389-11-26-11-23-14-A093
 • 248-555-1389-11-26-11-58-19-7344
 • 248-554-1389-11-26-11-23-14-266
 • 248-68-1389-11-26-11-23-14-4DEB
 • 842-979-1392-11-20-17-6-13-95F5
 • 842-965-1392-11-20-16-36-3-B30C
 • 842-964-1392-11-20-16-36-3-92B6
 • 842-962-1392-11-20-16-33-52-B526
 • photo_2019-05-07_13-44-10
 • photo_2019-05-07_13-44-12 - Copy


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 18, 2015 2332 بازدید       [facebook]