[]


شریعتی و تاریخ معاصر ایران؛ دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۴)

کتاب همایش مشهد2

شریعتی و تاریخ معاصر ایران

جنبش دانشجویی و تفکرات شریعتی از منظر دکتر نقی لطفی

مشهد، ناشر،انتشارات بین النهرین، چاپ اول خردادماه 1394

 

به مناسبت همایش دکتر شریعتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ کتابی تحت عنوان «شریعتی و تاریخ معاصر ایران» به کمک دو دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد آقایان غلامحسین نوعی و غلامرضا آذری خاکستر به چاپ رسیده است .این کتاب مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و گفته‌های استاد نقی لطفی از «چهره‌های ماندگار» گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در باره شریعتی است . خاطرات وی با نمایی از تحولات تاریخی معاصر ایران در کنار نکاتی چند از شخصیت و اندیشه و تفکر دکتر شریعتی همراه با اسناد و تصاویری از شریعتی در دانشگاه مشهد به چاپ رسیده است.

نشر کتاب توسط انتشارات بین النهرین و چاپ آن به کمک موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد و به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در خرداد ماه ۱۳۹۴ به انجام رسید  .

 

 

  • شریعتی و تاریخ معاصرایران(روی جلد )
  • شریعتی و تاریخ معاصر ایران ( پشت جلد )
  • شریعتی و تاریخ معاصر ایران( مشخصات)


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 13, 2016 1402 بازدید       [facebook]