[]


کتابهای دکتر علی شریعتی دیجیتالی می شود. (۱۳۹۴)

02e3a702-f045-4894-b128-56a6d314f3f1

کتابهای دکتر علی شریعتی دیجیتالی می شود.

بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی با همکاری موسسه فیدیبو از آبان امسال، آثار شریعتی را دیجیتالی می کند. این تصمیم به منظور پاسخگویی به نیاز مخاطب برای دسترسی سریع و آسان آثار شریعتی گرفته شده است. فیدیبو، فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی است و توليد و توزيع كتاب الكترونيك در خاورميانه را از سال ۲۰۱۳ بر عهده دارد. تا کنون ۱۵ جلد از آثار دکتر شریعتی در این فروشگاه عرضه شده است .

 فیدیبونویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 24, 2015 1535 بازدید       [facebook]