[]


مجلس ترحیم بهار(۱۳۳۰)

 

مجلس ترحیم بهار

منبع: خراسان

سال دوم ؛ شماره ۵۳۷؛ص۴

یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۳۰

بنا به دعوتی که از طرف اداره فرهنگ خراسان برای تجلیل روح پاک استاد ملک‌الشعراء بهار بعمل آمده بود دیروز مجلس یادبودی در سالن دبیرستان فردوسی از ساعت پنج بعد از ظهر تشکلیل و جمعی از محترمین و معاریف و دانشمندان و فرهنگیان و علاقمندان به آن مرحوم حضور به هم رسانیده بودند عکس مرحوم استاد ملک‌الشعرای بهار در جلو تریبون ، در میان گلهای زیادی نصب شده بود و دو شمع در دو طرف عکس می سوخت و یک منظره حزن‌انگیزی توجه واردین را به خود جلب می نمود. ابتدا آقای مدرسی ریاست فرهنگ خراسان ضمن مقدمه مختصری برنامه مجلس را تعیین نموده و رشته سخن را به آقای فرخ واگذار نمودند آنگاه آقای فرخ چند شعر از اشعار مرحوم ملک‌‌الشعراء بهار قرائت و سپس آقای مجتهدزاده دبیر ادبیات شرح حال و سوابق خدمتگذاری آن مرحوم را مشروحأ بیان نمودند بعدأ شاعر معظم آقای صادق سرمد پس از یک سلسله گفتار در اطراف تاثیر در گدشت آن مرحوم در عالم علم و ادب اشعاری را که به مناسبت مرگ بهار در مشهد سروده بودند قرائت کردند ؛ آنگاه آقای یوسفی دبیر ادبیات ضمن بیان مفصلی در اطراف سوابق خدمتگذاری استاد اشعاری را که از آن مرحوم جمع‌آوری کرده بودند خواندند.

در پایان مجلس ؛ دنشمند محترم آقای محمد تقی شریعتی در اطراف تأثیر ادبیات و اشعار آن مرحوم از نظر دینی بیاناتی ایراد و مجلس در ساعت هفت و نیم بعد از ظهر با تأثیر اندوه و شدید حاضرین ختم گردید.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آگوست 31, 2015 1073 بازدید       [facebook]