[]


شکوفایی نوگرایان دینی در عصر تمدن ضد دین | سید محمد خاتمی (روزنامه همشهری ـ ۱۳۷۹)

شکوفایی نوگرایان دینی در عصر تمدن ضد دین

سید محمد خاتمی
منبع: روزنامه همشهری
تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۷۹

مطلب فوق با عنوان «شکوفایی نوگرایان دینی در عصر تمدن ضد دین» که در روزنامه همشهری در سال ۷۹ به چاپ رسیده است،  متن سخنرانی حجة الاسلام سید محمد خاتمی وزیر وقت وزارت ارشاد در مراسم هفتم استاد محمد تقی شریعتی در تیرماه ۱۳۶۶  تحت عنوان « استاد شریعتی، قهرمان جهاد علیه تفکر و تمدن ضد دینی» به چاپ رسیده بود.

 

همشهری-شنبه 3 اردیبهشت-سال هشتم -شماره 2098ص6نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 11, 2015 1596 بازدید       [facebook]