[]


نوشته‌های اساسی شریعتی؛ بیژن عبدالکریمی (۱۳۹۳)

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c

نوشته‌های اساسی شریعتی

 

 (به کوشش) بیژن عبدالکریمی: تهران، انتشارات نقد فرهنگ، چاپ اول 1393، 624 صفحه وزیری.

کتاب برای مخاطبانی است که آشنایی با اندیشه شریعتی ندارند.به دین منظور این کتاب در هشت فصل تدوین شده است؛ «رد پایی از خویشتن»، «نحوه هستی (خلقیات و احوالات)»، «چالش‌ها و نزاع‌ها»، «اندیشه و نظریات اجتماعی»، «تاریخ ایران و اسلام»، «دین و مذهب»، «آرمان و ایده‌آل» و «معنا و غایت» عناوین هشت فصل این کتاب استنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 16, 2015 2464 بازدید       [facebook]