[]


ماشین مُسکُویچ (۱۳۴۵- ۱۳۵۶)

مُسکُویچ روسی

ماشین مسکویچ را شریعتی در سال ۱۳۴۵ در مشهد برای خود قسطی و به قیمتی بسیار نازل خریداری کرد.

در آن سال آموزش و پرورش این ماشین‌های روسی را به دلیل قیمت و کیفیت نازلش در اختیار فرهنگیان قرار داده بود و به همین دلیل یک بار بیشتر از روسیه وارد نشد. در نتیجه ماشین متداولی نبود و از همین رو تردد او در شهر مورد توجه قرار می‌گرفت. 

 

۳

این ماشین روسی برای اویی که متهم به داشتن تمایلات چپ بود، از سوی مخالفانش  سندی بر اثبات این مدعی تلقی می‌شد. پس از مرگ شریعتی، این ماشین از سوی خانواده او در اختیار یکی از خویشانش (اقای یدالله محمدی) قرار گرفت تا سالم بماند و تا سال ۸۴، که توسط شهرداری تهران برای خانه—موزه‌ی شریعتی خریداری شد، در مشهد تردد می‌کرد. این ماشین در دهه ۹۰ توسط متخصصین مرمت شد و در  حال حاضر در خانه موزه شریعتی قرار دارد.

شرح مفصل مسکویچ و مراحل تعمیر آن .مجله ماشین

فایل‌های ضمیمه:

 • ۲
 • ۳
 • مسکویج۱
 • ۴
 • ۶
 • ۷
 • ۸
 • ۹
 • ۱۰
 • images
 • ۱۴
 • ۱۳
 • ۱۲
 • ۱۱


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 5, 2015 4749 بازدید       [facebook]