[]


شریعتی و نظریه‌های پسا-استعماری (مرکز جهانی مطالعات انتقادی ـ ۷ آذر ۱۴۰۰)

?????? ? ?????‌??? ???-????????

???????????: ???? ????? ??????? ???????
????: ? ??? ????

 

?? ??? «???? ????? ??????? ???????» ????? ?? ??? «?????? ? ?????‌??? ???-????????» ?? ???? ??? ??? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ?????? ??. ???? ??????? ??? ????‌?? ?? ?????‌? ???? ???? ?????? ???:

 

Global Roundtable on
Shariati and Post-Colonial/Critical Social Theory

Dustin J Byrd
Mehdi Shariati
Esmail Zeiny
Syed Farid Alatas
Seyed Hasan Akhlagh
Seyed Javad Miri

Sunday 28 Nov. 2021

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 17, 2021 برچسب‌ها: 615 بازدید       [facebook]