[]


تلگمینار «در زمانه عسرت زیستی ( و بحران اقتصادی)» (بنیاد فرهنگی شریعتی ـ ۲ آذر ۱۳۹۹)

یادمان نودمین زادروز علی شریعتی

بنیاد فرهنگی شریعتی به مناسبت زادروز وی در ۲ آذر نشستی مجازی با عنوان «درزمانه عسرت زیستی (و بحران اقتصادی)» برگزار کرد. در این تلگمینار گفتارهایی از سوی پنج تن از پژوهشگران علوم انسانی و علم اقتصاد درباره‌ی نسبت اندیشه‌های شریعتی با جامعه، بحران اقتصادی و مسئله‌ عدالت ارائه شد.

 

  • احسان شریعتی یاد معلم، با مردم
  • محمد جواد غلامرضا کاشی «نوشریعتی، عدالت و مسئله بر انگیختن وجدان جمعی»
  • محمد رحیمی بحران امروز و سوسیالیسم دموکراتیک شریعتی
  • رضا مظهری فقر و مبارزه با آن (با ارجاع به اندیشه دکتر علی شریعتی)
  • آرمان ذاکری روشنفکران، جامعه و فقر و نابرابری


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 8, 2020 644 بازدید       [facebook]