Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


جان جهان دانش و اخلاق | یادمان استاد محمدتقی شریعتی مزینانی؛ خلیل حسینی عطار (۱۳۹۹)

جان جهان دانش و اخلاق؛ یادمان استاد محمدتقی شریعتی مزینانی

به کوشش خلیل حسینی عطار، چاپ اول ، مشهد ۱۳۹۹، انتشارات محقق

مولف کتاب آن را در متنی به شرح زیر معرفی نموده است:

«شرح خدمات علمی و اجتماعی استاد شریعتی در راه احیاء حقایق اسلامی، ایجاد روح و ایمان مذهبی، هدایت فکری نسل جوان و روشنفکر، بیداری فکری و آگاهی اجتماعی جامعۀ مذهبی و گرایش گروه تحصیل کردۀ جدید به اسلام و مبارزه با خرافات در این قطب و با تبلیغات ضد مذهبی مجهز و نیرومند در قطب دیگر، و نقش عمیق و سازنده ای که کانون نشر حقایق اسلامی در ایجاد نهضت نوین اسلامی در عصر ما داشته است، در این مختصر نمی‌گنجد.» اما بخشی از مساعی ارجمند او در این کتاب به بیان آمده است . و این کتاب بازتاب مراسمی است که به ابتکار و همت « چهار سو» و همراهی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و مساعدت شورای شهر و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری در شهریور ما ۱۳۹٨ در تالار شهر مشهد برگزار شده است.

کتاب حاضر ؛ شامل مقدمه، سخنرانی‌ها و پیوست‌ها است .

مقدمۀ کتاب « بغرنجی‌های یک بنیان گذاری» به قلم دکتر احسان شریعتی است که پیش از این در کانال تلگرامی وی منتشر شده بود و اکنون با اذن و اجازت از ایشان در آستانۀ و به پیشانی این دفتر نشسته است .

سخنرانی‌ها شامل :

۱. چهار سو و بازخوانی عناصر هویت از آقای مهدی شریفی است و به تلاش دغدغه مندانی اشاره دارد که در پی افزایش حس تعلق به شهرند . در پی آگاهی از هویت شهر و از بستری که شهر در آن روییده و بالیده است .

۲. هم نشینی احترام آمیز، از مقصود فراستخواه است و به نقش استاد محمد تقی شریعتی به عنوان یکی از نخستین موسسان و بانیان اصلاح فکر شیعی و تولید روایت انسانی، اخلاقی، عقلانی و آزاد منشانه وی از دین پرداخته است .

۳. شریعتی اما باید مستقل بماند، از احسان شریعتی است و از روش گفتگویی استاد سخن می‌گوید. از میراث او که از وجوه گوناگونی قابل بررسی و تأمل است. و این‌که بزرگداشت او را قدر می دانیم زیرا با بازخوانی گذشته، می‌توانیم چراغی فرا روی آینده برافروزیم و البته از یاد نمی بریم که شریعتی باید همواره مستقل بماند.

۴. سقراط گونگی و قدرت فهم مسئلۀ زمانه، از هادی خانیکی است و از ویژگی هایی سخن می‌گوید که از استاد، در گفتمان روشنفکری دینی شخصیتی ویژه ساخته است.

۵. مشی پیامبرانه، از محمدعلی مهدوی‌راد است و از مشی استاد شریعتی در خرافه‌زدایی و آگاهی بخشی و هویت آفرینی، سخن به میان می‌آورد که راه انبیاء نیز هست.

۶. آرام و مهربان و باوقار، از محمود دل آسایی است که خاطرات خود از استاد را باز می‌گوید.
در پیوست‌ها ؛ بازتاب مراسم، منشورات، و همچنین یادداشت آقای حمید شاکری دربارۀ آشنایی خود با نسخۀ خطی «ارمغان فکری» که به ابتکار پدر ارجمندشان مهیا شده بود، آمده است. این دفتر به دست استاد شریعتی افتتاح شده و عکس دست نوشتهٔ ایشان در آخرین برگ‌های کتاب آمده است .

اکنون که اولین مراسم «چهار سو» در هیأتی نو و به صورت مستقل به حضور علاقه‌مندان عرضه می‌شود، امید می برم این نخستین گام، برای کسانی که دغدغۀ هویت دارند، مفید فایدتی باشد و در چشم آنان راهی به آگاهی و حقیقت تلقی شود.

و توفیق از خداوند است!
سید خلیل حسینی عطار
فروردین ۱۳۹۹≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 2, 2020 1192 بازدید       [facebook]