[]


شرط اصلی مبارزه | حسین شاه‌حسینی

شرط اصلی مبارزه

حسین شاه‌حسینی
منبع: روزنامه اطلاعات
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

 

پیش از شروع حرکت دکتر شریعتی، پدر ایشان مرحوم محمدتقی شریعتی، در مشهد خدمات بسیار زیادی انجام داده بود. ایشان ضمن حمایت از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و فعالیت در جهت مقابله با کودتای ۲۸ مرداد در کانون نشر حقایق اسلامی به طرح مسائل اسلامی می‌پرداخت. اواسط دهه ۱۳۴۰، مرحوم آقای همایون۱۴ در کنار محل فعلی حسینیه ارشاد که به محله چاله‌هرز معروف بود زمینی را برای فعالیت‌های مذهبی در نظر گرفت و چادری در آن برپا کرد، مرحوم استاد محمدتقی شریعتی که به تهران آمده بود در آن محل در شب‌های جمعه تفسیر قرآن می‌گفت.در آن محل همچنین به مناسبت اعیاد مذهبی و وفیات مراسم برگزار می‌کردند. آن جلسات که به همت بانیان حسینیه ارشاد و انجمن اسلامی مهندسین برگزار می‌شد تأثیر بسزایی در گرایش جوانان به مسائل سیاسی و مذهبی داشت. دکتر شریعتی از جمله اعضای جبهه ملی ایران در خراسان بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد، عضو نهضت مقاومت ملی شد و با پدرش در مشهد به فعالیت پرداخت. بعد از تأسیس نهضت آزادی، دکتر شریعتی به عضویت آن درآمد.

 

آخرین بار که من با ایشان ملاقات کردم چند روز پیش از مسافرت دکتر شریعتی به اروپا بود. اواسط اردیبهشت ۱۳۵۶ به مناسبت آزادی آقای دکتر شیبانی از زندان من از تعدادی از دوستان و هم‌اندیشان که بالغ بر یکصد و پنجاه نفر بودند. از جمله آقای رضا اصفهانی۱۵، مهندس بازرگان و خانم اعظم طالقانی دعوت کرده بودم. در آن مراسم دکتر شریعتی درباره این‌که شرط اصلی مبارزه ساده‌زیستی است و با تجمل و تجمل‌گرایی حضور در صحنه مبارزه امکان ندارد صحبت کرد. بعد از سخنرانی ایشان ما با یکدیگر مدتی در باغ قدم زدیم. دکتر شریعتی در آن صحبت‌ها در مورد اعتقاد خود به دکتر مصدق و لزوم تقید به مذهب صحبت کرد بعد هم در پایان اضافه کرد که منظور ما از نقش و تأثیر مذهب آن نیست که آقایان به فکر حکومت کردن بیفتند.
بعد به من روی کرد و گفت: شاه‌حسینی من از وقتی ارادتم به تو زیاد شد که بعد از ۲۸ مرداد من تعطیل کردم و رفتم، اما تو در صحنه ماندی و هنوز ایستاده‌ای، تا به کی می‌خواهی ادامه بدهی؟ من خندیدم و در پاسخ گفتم تا وقتی که جان دارم. بعد مرا در آغوش گرفت و بوسید و به حاج محمد شانه‌چی که در کنارمان ایستاده بود به زبان مشهدی گفت حاجی‌جان بارها گفته‌ام، چندین بار در خانه شما نیز این مطلب را گفته‌ام که ما همگی آدم‌های خوبی هستیم، مذهب هم بسیار خوب است. ولی اگر مذهب بخواهد حکومت کند، متولیان مذهب حاکم خواهند شد. بعد یک سیگار آتش زد و در حالی‌که رو به سوی ماشین آقای مهدیان به راه افتاده بود، گفت: آقا، متولیان مذهب آن‌قدر قوی هستند که معجزه هم درست می‌‌کنند، حاجی حواست جمع باشد معجزه هم درست می‌‌کنند.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 27, 2020 745 بازدید       [facebook]