[]


سخن‌های عاشقانه و عارفانه علی شریعتی

???‌??? ??????? ? ??????? ??? ??????

????? ???? ???? ???? ??? ??????

 

?????: ???? ??? (???? ?????????? ???? ??????)? ??? ???? ????

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 4, 2019 622 بازدید       [facebook]