[]


از ۱۳۵۷ تا پایان دهه‌ی ۱۳۶۰

از ۱۳۵۷ تا پایان دهه‌ی ۱۳۶۰

 

 • در آستانه‌ی انقلاب
 • IMG_4284
 • در آستانه‌ی انقلاب
 • در آستانه‌ی انقلاب
 • در آستانه‌ی انقلاب
 • در آستانه‌ی انقلاب
 • در آستانه‌ی انقلاب
 • با کپرنشینان سیتان و بلوچستان
 • با کپرنشینان سیتان و بلوچستان
 • با کپرنشینان سیتان و بلوچستان
 • با کپرنشینان سیتان و بلوچستان
 • با کپرنشینان سیتان و بلوچستان


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آگوست 26, 2019 916 بازدید       [facebook]