[]


فرهنگ‌نامه واژگان قرآن در اثار دکتر شریعتی؛ حیدرشجاعی (۱۳۹۷)

فرهنگ‌نامه واژگان قرآن در اثار دکتر شریعتی

تدوین و گردآوری: حیدر شجاعی، تهران، انتشارات شهر پدرام، چاپ اول ۱۳۹۷، ۴۱۹ صفحه

 

حیدر شجاعی با جمع اوری فرهنگنامه واژگان قرآنی در آثار شریعتی که در برگیرنده فیش برداری هایی است که در هنگام مطالعه آثار دکتر شریعتی جمع آوری شده در مقدمه کتاب هدف خود می نویسد: «رساله فکری شریعتی، شامل متدها، معانی شگفت، قاموس فهم واژه های کلیدی و اصطلاحات و تعبیرات قرآنی است». حیدر شجاعی امیدوار است که با گسترش و ارتقاء معانی و مفاهیم واژگان قرآنی از خلال آشنایی با تأویل های متعدد، امکان فهم کتاب مقدس ممکن تر گردد. آخرت، اخلاص، استضعاف،حدید، بعثت، انفاق، حج، حجاب، عصمت، عصیان و….از جمله واژگانی است که در این فرهنگ نامه معرفی شده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 29, 2019 857 بازدید       [facebook]