[]


استاد شریعتی: موسس | سارا شریعتی (روزنامه اعتماد ملی ـ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸)

استاد شریعتی: موسس

سارا شریعتی
منبع: روزنامه اعتماد ملی
تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۸۸

استادشریعتی پدربزرگ فکری همه ماست.او در طول زندگی و سراسر جوانی اش در کوچه و خیابان با مخالفان فکری اش بحث و گفتگو می کرد و از این رو  سقراط خراسان نام گرفته بود. از پدرم علی شریعتی شنیدم که همیشه با حسرت می گفت از آن همه سخنرانی و نوار و تلاش های فکری استاد چیزی باقی نمانده است جز یک مشت نوار سخنرانی  فرسوده که تازه اگر ضبط شده باشد. استاد شریعتی نامی آشنا و چهر ه ای ناآشنا است. علی شریعتی از او به عنوان سنت شکن و آغاز گر روشنفکری دینی نام می برد. او در واقع جریان اصلاح گری دینی را آغاز کرد. گرچه کیهان فرهنگی سالیانی پیش از او به عنوان مدافع سنت  نام برد. سرنوشت محمد تقی شریعتی ، سرنوشت یک موسس بود. او از موسسینی بود که پرورده فرهنگ قدیم اند و پیشگام راه جدید. یعنی هم سایه فرهنگ قدیم را دارند و هم آغازگر راه جدیدند. موسسان  گرچه راهی را که آغاز می کنند، رهروان زیادی دارد ولی میراثشان کهنه و فراموش می شود. ولی امروز می بینیم که نام و میراث استاد فراموش نشده است. اما این به یاد ماندن، نه به یمن تاریخ نگاری رسمی بلکه به یمن تلاش  دوست داران و شاگردانش بوده است. اخلاق  و میراث استاد آن بود که هرگز با قدرت و ثروت در نمی آمیخت و از این رو بود که علی شریعتی  او را پدر طریقت  فقر و آزادگی می نامید. استاد محمد تقی شریعتی کارش را با معلمی و تدریس آغاز کرد. او معلمی را به این دلیل انتخاب کرد که به ارتزاق از راه دین اعتقاد نداشت و می خواست درآمدش را از شهریه دانش آموزانش به دست بیاورد نه از حقوق دستگاههای دولتی که او آنها را غاصب می دانست. شریعتی  پدر میراث زیادی برای فرزندان فکری اش باقی گذاشت و تاریخ ما از جوانان پیری چون او غنی است.

  • photo_2019-04-23_07-01-32
  • photo_2019-04-23_07-01-35


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 23, 2019 713 بازدید       [facebook]