[]


سمینار «انقلاب فرهنگی و دکتر شریعتی» (دانشگاه تهران ـ ۲۵ تا ۲۸ خرداد ۱۳۵۹)

سمینار «انقلاب فرهنگی و دکتر شریعتی»

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۵۹

کمیته تدارک سمینار انقلاب فرهنگی و دکتر شریعتی طی اطلاعیه ای در روز ۲۵ خرداد ۱۳۵۹ اطلاعیه ای به این شرح صادر می کند و از عموم پژوهشگران در آثار شهید شریعتی دعوت به همکاری کرده است:

بسم ا… الحکیم.

انقلاب فرهنگی اسلامی یعنی دگرگونی ارزش های دوران جاهلی و طاغوتی و حاکمیت اسلام راستین محمد و علی و ابوذر. به منظور بزرگداشت خاطره شهادت معلم انقلاب و آموزگار انقلاب فرهنگی و منادی بازگشت به خویشتن دکتر علی شریعتی و برای شناخت و بحث درباره دیدگاه او از فرهنگ و انقلاب سمیناری تحت عنوان انقلاب فرهنگی و دکتر شریعتی در رزوهای یکشنبه ۲۵ تا چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

از عموم علاقمندانی که در آثار شهید شریعتی در زمینه انقلاب فرهنگی مطالعه و پژوهشی دارند دعوت می شود که نحوه شرکت و همکاری خود را تا ۱۴ خرداد به کمیته تدارکات در دبیرخانه دانشگاه تهران طبقه پنجم اتاق ۵۱۰ ارسال دارند. تلفن‌های: ۶۱۱۲۶۳۵/۶۶۲۶۹۷نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 1, 2019 617 بازدید       [facebook]