[]


چشم انداز ایران (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۰)

730-851-1391-7-11-12-38-11-9867

استراتژی شریعتی و تحقق آن در شرایط کنونی.

منبع: چشم انداز ایران

تاریخ: ۸ اردیبهشت و خرداد  ۱۳۸۰

 رضا علیجانی

منتشر شده در «چشم‌انداز ایران»، شماره‌ی 8، اردیبهشت/خرداد 1380.

گفت‌وگویی با رضا علیجانی که در بهار 1380 در شماره‌ی هشتم نشریه‌ی چشم‌انداز ایران چاپ شده است.

 

چشم انداز pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 11, 2015 1334 بازدید       [facebook]