[]


خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن؛ دفتر های بنیاد دفتر دوم (۱۳۸۱)

 خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن

دفترهای بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ تولید: ۱۳۸۱

دفترهای بنیاد (دفتر دوم)، تهران، نشر قصیده‌سرا؛ چاپ اول: 1381؛ 289 صفحه رقعی.

کتاب شامل مجموعه مقالاتی است که حول محور موضوع «خودکاوی ملی» تدوین شده‌اند و می‌کوشند تا طرحی از پرسش‌های معضل‌آفرین هویت ارائه دهند.

نام نویسندگان و عناوین به ترتیب از این قرار است:

محسن بنائی / جای پای اساطیر در کیستی ایرانیان

حسین رهیاب / ماهیت، موانع و امکانات نوسازی هویت ایرانی

احسان شریعتی / درباره هویت ملی

سارا شریعتی / چهره جهانی‌گر، چهره جهانی‌زده!

سیمین فصیحی / نگاهی به ماهیت نوسازی سنت در ایران عصر قاجار

فرزین وحدت، ترجمه سیمین فصیحی / شریعتی: بحران هویت ایرانی و ذهن بنیادی

جراردو نیولی، ترجمه الهام کوشا / ایده ایران

محسن مینوی / درآمدی بر بازشناسی هویت ایرانی در اندیشه شریعتینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 8, 2015 1190 بازدید       [facebook]