[]


بار دیگر شریعتی | محمد مهدی جعفری (۱۳۷۹)

 1 008

بار دیگر شریعتی

خاطرات دکتر محمدمهدی جعفری

به کوشش: سیدقاسم یاحسینی؛ تهران، نشر نگاه امروز، چاپ اول 1379، 223 صفحه رقعی.

این کتاب مجموعه خاطرات دکتر جعفری است که توسط آقای یا حسینی به رشته تحریر در آمده است. از ویژگی‌های این کتاب پرداختن به جریانات و ناگفته‌های شخصیت، زندگی و مبارزات شریعتی است. وقایعی همچون نظر رهبران اولیه سازمان مجاهدین خلق نسبت به شریعتی، موضع‌گیری شریعتی در مورد جریانات 1354 سازمان مجاهدین، چگونگی و چرای اختلاف شهید مطهری با دکتر شریعتی، ماهیت فرقان و نسبت آن با شریعتی، مواضع روحانیت همچون مصباح یزدی و شهید بهشتی در مورد شریعتی، و مواردی از این دست بی‌شک به روشن کردن زوایای تاریک وقایع تاریخی کمک خواهد کرد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 8, 2015 1360 بازدید       [facebook]