[]


شریعتی در دانشگاه مشهد | ناصر آملی (۱۳۷۹)

 1 011

شریعتی در دانشگاه مشهد

به کوشش: ناصر آملی؛ مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول 1379.  166 صفحه رقعی.

 

دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و به کمک جهاد دانشگاهی به برگزاری «همایش بازشناسی اندیشه‌های دکتر شریعتی» اقدام نمود که ماحصل آن انتشار چهار کتاب است با نام‌های 1) جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی 2) شریعتی در دانشگاه مشهد 3) فهرست توصیفی آثار دکتر شریعتی 4) نمایشنامه دردِ بودن.

بخش عمده کتاب به بیوگرافی شریعتی پرداخته است. قسمتی از آن وام‌گرفته از کتاب «طرحی از یک زندگی» است و قسمتی دیگر برگرفته از خاطرات شاگردان و همکاران وی. از شاگردان دکتر محمدمهدی ناصح استاد دانشگاه ادبیات و علوم انسانی مشهد؛ دکتر نقی لطفی استاد تاریخ دانشگاه مشهد؛ دکتر سیدحسین فاطمی، استاد ادبیات دانشگاه مشهد؛ آقای امینی از شاگردان شریعتی و مسئول انتشارات کتاب‌های علمی-دانشگاهی مشهد آقای پوربابک دانشجوی دانشکده علوم و….

نویسنده در بخشی دیگر به دو خاطره متضاد از حضور شریعتی در دانشگاه مشهد پرداخته که شامل خاطرات دکتر متینی و دکتر رضا قنادان است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 7, 2015 1153 بازدید       [facebook]