[]


تصاویر نشست «شريعتي، سياست، ايران امروز» ( بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی- ۵ خرداد ۱۳۹۷)

 

تصاویر نشست «شريعتي، سياست، ايران امروز»

مکان: بنیاد فرهنگی دکترعلی شریعتی

تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۷

این نشست با حضور آقایان جواد کاشی، عباس منوچهری، مراد ثقفی، حاتم قادری برگزار شد.

  • photo_2018-05-28_18-01-53
  • photo_2018-05-28_18-21-39
  • photo_2018-05-29_05-03-00
  • photo_2018-05-28_18-21-41
  • photo_2018-05-28_18-21-45


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 2, 2018 992 بازدید       [facebook]