[]


لبنان (روزنامه السفیر ـ ۱۵ اوت ۱۹۷۷ | مرداد ۱۳۵۶)

 

السفیر

منبع: روزنامه السفیر (لبنان)

تاریخ: ۱۵ اگوست ۱۹۷۷

السفیر، روزنامه لبنانی که در سال ۱۹۷۴ انتشار خود را آغاز کرده بود و در زمان مرگ شریعتی عمری سه ساله داشته است گزارشی مبسوط از مراسم بزرگداشت شریعتی در بیروت در شماره ۱۵ اگوست خود منتشر کرده است. بزرگداشت شریعتی، فرصتی برای طرح دوباره مناسبات و ضرورت نزدیکی میان فلسطینی ها و لبنانی ها نیز بود. عنوان مطلب درج شده در این شماره السفیر این است:

«فی اربعین رئیس حرکه التحرر الایرانیه»:
صدر: لانقبل لبنان الابلدا للوحده الوطنیه
عرفات: التلاحم المسیحی-المسلم هوالاذی یحمینا

 

تصاویر دیگر صفحات این شماره:

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 15, 2018 223 بازدید       [facebook]