[]


جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی | محمدعلی ذکریایی (۱۳۷۹)

 1 012

جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی

نویسنده: محمدعلی ذکریایی؛ مشهد، نشر جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول 1379، 248 صفحه رقعی.

کتاب حاضر کوششی است جهت ارائه علم‌شناسی و روش‌شناسی از دیدگاه شریعتی. نویسنده معتقد است که طرح روش شناخت اسلام و متدولوژی علم توسط شریعتی توجه بسیاری از روشنفکرن، پژوهشگران و شخصیتهای دینی را به این موضوع مهم معطوف کرده است.

ویژگی‌های این کتاب به نقل از نویسنده در پیش‌گفتار چنین است:

1- مجموعه این دفتر، پژوهشگران را از مراجعه به مجموعه آثار دیگران به صورت موضوعی پیرامون علم‌شناسی و روش‌شناسی بی‌نیاز می‌کند.

2- در کنار مطالب ارائه شده لازم است برای مطالعه بیشتر به مجموعه آثار زیر مراجعه شود:

اسلام‌شناسی 16،17،18

روش‌شناخت اسلام 28

اسلام شناسی 30

ویژگیهای قرون جدید 31

متدولوژی علم 31

3- این اثر به عنوان مواد اولیه یک پژوهش در حوزه علم‌شناسی و روش‌شناسی است.

4- این دفتر یک مجموعه تخصصی در حوزه فلسفه علم و روش‌‌شناسی نیست، بلکه در آمدی بر علم‌شناسی و روش‌شناسی به مفهوم عام از منظر مرحوم شریعتی است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 24, 2015 1056 بازدید       [facebook]