[]


اندیشه استاد محمد تقی شریعتی بر محور قرآن کریم | عبدالکریم شریعتی مزینانی | ۱۳۸۲

1 027

اندیشه استاد محمد تقی شریعتی، بر محور قرآن کریم

نویسنده: عبدالکریم شریعتی مزینانی، مشهد، انتشاراتی نشر آژند، چاپ اول ۱۳۸۲، قطع رقعی، ۱۲۰ صفحه.

کتاب مجموعه‌ای است از برداشت‌های استاد شریعتی نسبت به قرآن در مکتوباتی که از او به جای مانده، بویژه کتاب تفسیر نوین.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 29, 2018 817 بازدید       [facebook]