[]


حکم انتصاب به سمت محقق علی البدل (۱۳۲۷)

 

 

اسناد اداری و شخصی استاد 4 001

حکم انتصاب به سمت محقق علی البدل

 

در تاریخ ۱۳۲۷/۵/۲۳ وزیر فرهنگ خراسان به موجب پیشنهاد اداره کل اوقاف محمد تقی مزینانی دبیر دبیرستانهای مشهد را علاوه بر وظایف محوله به سمت محقق علی البدل دایره تحقیق اوقاف خراسان منصوب می‌کند.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 25, 2018 681 بازدید       [facebook]