[]


دبیر دبیرستان (۱۳۱۱ تا ۱۳۴۱)

دبیر دبیرستان (۱۳۱۱-۱۳۴۱)

استاد شریعتی از سنه ۱۳۱۱ با تدریس و نظامت در دبستان های ابن یمین و شرافت در مشهد فعالیت در وزارت فرهنگ را آغاز می کند و تا سال ۱۳۴۱ به تدریس در دبیرستان ها ادامه می دهد. در سال های ملتهب دهه بیست ساعات تدریس استاد شریعتی به ۳۴ ساعت تدریس هفتگی  و گاه هجده ساعت روزانه ارتقاء پیدا می کند. دروسی که بر عهده استاد بوده  عبارتند از: ادبیات فارسی، عربی، تعلیمات دینی. قبول اضافه تدریس برای کلاس های پنجم و ششم دبیرستان های فردوسی و شاهرضا و دانشسرای مقدماتی مشهد بنا به گفته استاد قبل از هر چیز پاسخ به ضرورتی فرهنگی در آن ایام بر می گردد. بسیاری از شاگردان استاد شریعتی در دبیرستان ها به شاگردان او در کانون نشر حقایق اسلامی تبدیل می شوند.  

 

جلد پرونده استاد محمد تقی شریعتی درساواک خراساننویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 15, 2018 1029 بازدید       [facebook]